Nieuwsbrief Gezelschapsdieren, augustus/september 2016