Nieuwsbrief Gezelschapsdieren, april 2017: maand van het ongedierte