Nieuwsbrief Gezelschapsdieren, september 2017: maand van de beweging