Nieuwsbrief Gezelschapsdieren, december 2016, maand van het vuurwerk