Nieuwsbrief Gezelschapsdieren, februari/maart 2016