default

Alles over

Uw Dier

Wijziging wetgeving Fokken met kortsnuitige honden

25 september 2023

Fokken met kortsnuitige honden

Wellicht heeft u op het nieuws of via de sociale kanalen al vernomen dat de regels omtrent het fokken met kortsnuitige honden zijn aangescherpt per 24 augustus 2023.

De tijdelijke uitzondering voor het fokken met extreem kortsnuitige honden in combinatie met een hond met een langere snuit komt per direct te vervallen. Ook mag er niet meer gefokt worden met honden die geopereerd zijn aan kortsnuit-gerelateerde problematiek zoals een te dichte neus of een te lang gehemelte. 

Wat betekent dit allemaal voor mij en mijn honden?
Dat u door alle informatie die er op internet te verkrijgen is niet meer weet wat nu wel waar is en wat niet waar is kunnen we ons goed voorstellen. Daarom proberen we in deze brief uit te leggen wat dit voor uw honden kan betekenen. 

Criteria:
Honden met een extreem korte snuit hebben meer kans op ademhalingsproblemen, oogproblemen, luchtwegproblemen en maagproblemen. Deze problemen nemen steeds meer toe omdat er te lang geselecteerd is op deze uiterlijke kenmerken als gewenste ras standaard. Deze kenmerken hebben echter een negatief effect op de levenskwaliteit van de honden, zeker als ze in extreme mate aanwezig zijn. Daarom moeten we deze uiterlijke kenmerken weer terug gaan dringen en gaan streven naar honden die een voldoende lange snuit hebben, een schedel die in verhouding is en ruimte biedt voor de oogkassen, de luchtwegen en een volledig gebit. 

Er mag om deze redenen alleen nog met een kortsnuitige hond gefokt worden als de hond voldoet aan de volgende 6 criteria:

  1. een normaal ademgeluid in rust
  2. open neusopeningen 
  3. verhouding tussen neuslengte en schedelengte moet groter dan 0,5 zijn 
  4. geen neusplooi 
  5. geen zichtbaar oogwit
  6. volledige sluiting van de oogleden bij opwekken ooglidreflex

Als honden voldoende scoren op deze 6 criteria mag er met ze gefokt worden.
 


 

Welke rassen en kruisingen vallen er onder de kortsnuitige honden?
De raad van beheer geeft aan op hun website dat de criteria gelden voor alle honden met een kortsnuitig uiterlijk. Enkele voorbeelden zijn de Franse Bulldog, Mopshond maar ook de Pomeriaan/Dwergkees en de Chihuahua. 

Dierenartsverklaring
Het ministerie verwijst fokkers naar de dierenarts om te beoordelen of de hond voldoet aan de 6 criteria zoals eerder genoemd en om hier een verklaring voor af te geven. De honden die gekeurd worden moeten volledig uitgegroeid zijn, de leeftijd waarop een hond uitgegroeid is kan per ras verschillend zijn. Indien u een verklaring voor uw hond nodig hebt kunnen wij dit voor u verzorgen, de afspraak neemt ca. 15 minuten in beslag, na de meting krijgt u direct uw verklaring mee naar huis of we versturen het u digitaal. De kosten voor een verklaring zijn 25 euro per hond.

Twijfelt u of uw hond ook een verklaring nodig heeft? Informeer bij onze assistentes.