cattle

Alles over

Landbouwhuisdieren

Drinkwater

Zoals algemeen bekend is schoon drinkwater van levensbelang. Met deze kreet wordt meestal drinkwater voor mensen bedoeld. Toch geldt voor varkens hetzelfde.

Omdat varkens biologisch erg op mensen lijken, stellen ze vaak dezelfde eisen. Drinkwater moet onvervuild zijn met bacteriën, gisten, schimmels, virussen en gifstoffen en goed beschikbaar zijn. Alle bovenstaande kenmerken lijken logisch, maar blijken regelmatig niet in orde. Het regelmatig controleren van de kwaliteit van bron water behoort tot de verplichtingen binnen IKB (Integrale Ketenbeheersing).

We zien echter dat een toenemend gebruik van de drinkwatervoorziening voor medicijngebruik en aanzuring leidt tot verontreinigde leidingen. Om de kwaliteit van het water en nog belangrijker, de beschikbaarheid te garanderen is het van belang dat dit minimaal eenmaal per jaar wordt gecheckt.

Biggen

Vanaf de geboorte is een big afhankelijk van zijn moeder met betrekking tot eten en drinken. Als de big gespeend wordt zal deze het van het ene moment op het andere zelf moeten doen. De houding van: "er is een drinknippel en hij zoekt het maar uit" is gemakkelijk, maar zal door de big niet gewaardeerd worden. Het belangrijkste is (zoals met veel in het varkenshouden): denk vanuit de big. Als de biggen in het kraamhok geen kennis hebben gemaakt met een drinknippel (zoals die in de batterij aanwezig is), dan moeten ze dit nog leren met alle nadelen vandien.

Vleesvarkens

Hoewel vleesvarkens wel wat kunnen hebben en ze de drinknippel van de batterij al kennen, is het nuttig om eens stil te staan bij wat de big wil: drinken als hij of zij dorst heeft. De nippel moet dus voldoende water geven en moet toegankelijk zijn. Controle door middel van meten kost tijd, maar kan wel degelijk uit. Ook controle en desinfectie na drinkwaterbehandelingen is aan te raden. We werken met verschillende methodes om dit te verwezenlijken. Het aanzuren van drinkwater is een beproefde methode van salmonella bestrijding. Nadelen liggen in de controle (PH meten) en de bevordering van schimmel en gist groei in de leiding. Desinfecteer deze dan ook regelmatig.

Zeugen

Zeugen hebben zeker in de kraamhokken een grote behoefte aan drinkwater. Omdat ze niet de hele dag proberen te drinken maar hier hun momenten voor kiezen, is het noodzaak ze op deze momenten goed te bedienen. Minimale waterhoeveelheid ligt bij 1 liter per minuut, maar 3 liter per minuut is zeker geen luxe. Controle na spenen is snel gedaan. Het gaat niet om de controle 2,5 of 3 liter maar meer om de controleren dat er geen drinknippels dicht geslibt zijn.