cattle

Alles over

Landbouwhuisdieren

Voeding

De gezondheid van melkvee hangt nauw samen met voeding en alles wat daarmee te maken heeft. De kwaliteit van het voer, de rantsoensamenstelling, het voermanagement en niet te vergeten het drinkwater zijn kritische succesfactoren voor een gezond en hoogproductief koppel.

Stofwisselingsziekten zoals melkziekte, leververvetting en slepende melkziekte zijn typische voorbeelden van aandoeningen die hun oorsprong hebben in de transitie en nauw aan voeding verbonden zijn. Koeien met bovengenoemde problemen zijn vaak het spreekwoordelijke topje van de ijsberg en geven altijd aanleiding om op zoek te gaan naar het onderliggende probleem. Vanwege de sterke relatie met diergezondheid vinden we het erg belangrijk om onze veehouders op voedingsgebied te kunnen ondersteunen met praktische kennis.

Mogelijkheden zijn analyse van onder andere:

  • MPR en kuilanalyse
  • Gras- en maiskuil, bijproducten
  • Rantsoensamenstelling – mengen- selectie(schudbox)
  • Conditiescore-pensvulling-herkauwactiviteit-mestscore
  • Bloedonderzoek
  • Gericht op de doelstelling van de veehouder of het oplossen van een bedrijfsprobleem wordt vervolgens een advies gegeven.