cattle

Alles over

Landbouwhuisdieren

Klimaat

Binnen onze praktijk zijn we zeer begaan met het optimaliseren van de varkenshouderij, met name het houderij deel. Een varken zal altijd proberen gezond te blijven en het is onze taak (als dierenarts en als varkenshouder) om dit voor het varken mogelijk te maken. Naast het bestrijden van ziektes en het optimaal voeden (technisch en financieel) is het klimaat een belangrijke factor.

Evaluatie van het klimaat

Bij het evalueren van het klimaat werken worden CO2 metingen, klimaat loggers (grafiek), drukmeters en natuurlijk rookproeven gebruikt. Mocht er desondanks niet voldoende resultaat worden gehaald dan halen we er hulp bij. Hieronder worden verschillende aspecten van het klimaat behandelt. Voor een bedrijfsspecifiek advies is een bezoek en meting op locatie noodzakelijk.

Ventilatie & tocht

Door samen te werken met specialisten bij problemen groeit de kennis over het klimaat in verschillende soorten varkensstallen. In varkensstallen wordt bijna uitsluitend mechanisch geventileerd. De meest gebruikte ventilatie systemen zijn voergang en plafond ventilatie. Het doel van ventileren is het verversen van de lucht met behoud van een optimale temperatuur en een goede luchtverdeling. Een van de belangrijke factoren daarbij is dat varkens gevoelig zijn voor tocht. 

 

Het doel van ventilatie is het verversen van lucht om ammoniak en CO2 af te voeren. Omdat dit geld kost (aan stroom) en soms ook de temparatuur verlaagt (wat leidt tot bijverwarmen) wordt er vaak gezocht naar een niveau van ventileren waarbij de voor- en nadelen in evenwicht zijn. Dit is zeer stal specifiek! In met name oudere stallen zien we ventilatie systemen die theoretisch niet kloppen maar in de praktijk al jaren goede resultaten laten zien.

Bij problemen met de luchtwegen in varkensstallen is klimaat een niet te onderschatten factor. Bij het bedrijfsbezoek wordt hier vaak naar gekeken en over gepraat. Wat wij proberen is om een klimaat meting uit te voeren waarbij de dierenarts van het bedrijf met zijn kennis over het bedrijf het klimaat controleert en documenteert zodat er gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt. Enige regelmaat in deze controles is belangrijk.