cattle

Alles over

Landbouwhuisdieren

Jongvee opfok

Een goed begin is het halve werk!

Als dierenartsenpraktijk helpen wij bij rundveebedrijven om de jongvee opfok optimaal te laten verlopen. Onze werkzaamheden kun je vergelijken met een consultatiebureau voor kinderen maar dan voor de kalveren.

Rondom de geboorte van het kalf geven we advies over de biest die het kalf zal gaan drinken. Bij problemen kunnen we bekijken of de biest wel goed was, en in het bloed van het kalf kunnen we zien of het ook genoeg biest heeft gedronken. Veel en goede biest zorgt ervoor dat het kalf veel makkelijker gezond blijft, minder snel diarree krijgt, en minder vatbaar is voor andere ziektes.

Goede voeding is bij de kalveren heel belangrijk. Net als bij baby’s is voeding bij kalveren een precies proces. In de eerste levensweken vindt bijvoorbeeld de vorming van uierweefsel en darmenzymen plaats. Dit heeft met epigenetica te maken. Bij goede voeding in de eerste weken blijkt dat het kalf later langer leeft en meer melk produceert. De groei monitoren we in de jongveekaart, en zodoende kunnen we kijken of de kalveren groeien volgens de norm. Indien de kalveren te snel of te langzaam groeien, stellen we een plan van aanpak op om de groei bij te sturen.

Indien nodig kunnen we de kalveren vaccineren tegen longontsteking (ook wel pinkengriep genoemd), tegen kalverdiarree of tegen longwormen. Verder bekijken we samen met de veehouder wat de beste huisvesting is voor het kalf. Bij nieuwbouw- en verbouwplannen maken we samen met onze klanten een plan, zodat de kalveren er piekfijn bijliggen en het werk goed uitvoerbaar is voor de veehouder. Een goed dierenwelzijn zorgt voor blije koeien, blije veehouders en blije dierenartsen.

Bij problemen met het drachtig worden van de pinken kan er een vitaminen- of mineralentekort zijn. Dierenkliniek Vechtdal kan helpen om de problemen te achterhalen en op te lossen. Alles is erop gericht om het jongvee op een mooie leeftijd te laten afkalven zodat ze nog jaren als gezonde koeien melk kunnen produceren.

Uiteraard staan wij ook paraat voor de zieke kalveren en pinken.