cattle

Alles over

Landbouwhuisdieren

Luchtwegproblemen

Veel klachten die we zien bij varkens worden veroorzaakt door luchtwegproblemen.

Bij problemen in de luchtwegen wordt al snel gedacht dat een bacterie of virus de onderliggende oorzaak is. Alhoewel dit in veel gevallen ook zo is, kunnen andere factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie ook een belangrijke rol spelen en zal dit bij problemen ook altijd meegenomen moeten worden.

Categorieën luchtwegproblemen 

Als men praat over varkensziektes die luchtwegproblemen veroorzaken dan zijn deze op te delen in drie categorieën.

  • Luchtwegproblemen veroorzaakt door virussen
  • Luchtwegproblemen veroorzaakt door bacteriën
  • Luchtwegproblemen veroorzaakt door parasieten (wormen).

Ziekte verwekkers

Binnen deze drie groepen zijn er in Nederland een paar veroorzakers die aangewezen kunnen worden als belangrijkste. Hieronder een overzicht van de belangrijkste ziekteverwekkers bij varkens die luchtwegproblemen veroorzaken.

  • Influenza (virus)
  • PRRSv (virus)
  • PCV2 (virus)
  • Actinobacillus pleuropneumoniae (bacterie)
  • Mycoplasma hyopneumoniae (bacterie)
  • Spoelwormen (parasiet)

 
Daarnaast zijn er nog vele minder voorkomende oorzaken die luchtwegproblemen kunnen veroorzaken. Om te achterhalen wat de achterliggende oorzaak is veelal onderzoek nodig. Dit kan bestaan uit bloedonderzoek, onderzoek op uitstrijkjes (uit de neus, keel, of longen) en inwendig onderzoek van een gestorven dier.

Als de oorzaak bekend is, zal er een plan van aanpak gemaakt worden om er voor te zorgen dat de problemen in de toekomst niet weer terugkomen.