cattle

Alles over

Landbouwhuisdieren

Varkens

Wij begeleiden veehouders met vleesvarkens en zeugenbedrijven in Nederland en Duitsland. Begeleiding gaat bij ons zover als in gezamenlijk overleg afgesproken wordt. Dit betekent dat we naast de vierwekelijkse bezoeken vaak ook regulier bloedonderzoek doen. Indien nodig wordt dit verder uitgebreid en kunnen we in overleg met andere partijen tot een zo goed mogelijke oplossing komen.

Doel van de begeleiding is dat problemen voorkomen worden door onder andere gepaste entschema's en indien nodig opgelost worden door zo effectief mogelijke behandeling. Reductie van antibiotica gebruik is daarbij belangrijk, maar behandeling gaat wel voor.

Wij werken met meerdere laboratoria samen (in Nederland en Duitsland) waarbij kosten-baten voor ons centraal staan. De dierenartsen zijn erkend varkensartsen en de praktijk voldoet aan de eisen voor Vetcis en geborgde dierenarts. In Duitsland werken wij volgens de SHHV (Schweine Haltungs Hygiene Verordnung) normen. Wij zijn erkend drinkwater en klimaat expert in het kader van 'Initiative Tierwohl'. Ook hebben we bedrijven in de begeleiding in het kader van het ringelschwanz project.