cattle

Alles over

Landbouwhuisdieren

Geiten

Binnen de melkgeitenhouderij neemt bedrijfsbegeleiding een steeds belangrijkere rol in binnen de dienstverlening. Ons hoofddoel is het voorkomen van ziekten en het bevorderen van de gezondheid van de dieren.

Dit omvat onder andere het toedienen van vaccinaties tegen veelvoorkomende ziekten, maar ook het optimaliseren van het management om de gezondheid van de dieren te waarborgen. We richten ons bijvoorbeeld op het verbeteren van de transitieperiode van de aflammerende geiten, waarbij voeding een cruciale rol speelt. Daarnaast bieden we begeleiding tijdens de lammeropfok, waar we advies geven over voeding, klimaat en mogelijke vaccinaties. Door deze aanpak blijven niet alleen de dieren gezond, maar ook uw bedrijf.

Naast deze belangrijke taken zijn er nog andere veelvoorkomende werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Zo tappen we bloed af om de status van onder andere CL en CAE te monitoren. Daarnaast behoren de vaccinatie tegen Q-koorts en het onthoornen van de lammeren tot de standaard werkzaamheden.

Binnen ons eigen laboratorium kunnen we diarreetesten uitvoeren en onderzoek doen naar coccidiose. Meestal ontvangt u op dezelfde dag nog de testresultaten met een passend advies.

Verplichte Q-koorts vaccinatie

Het is verplicht om voor zowel bedrijfsmatig gehouden geiten, als geiten die in contact komen met het publiek om jaarlijks de Q-koorts vaccinatie uit te voeren. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor geiten op kinderboerderijen of zorgboerderijen. Het is verstandig om alle geiten die aflammeren te laten vaccineren tegen Q-koorts. Het is daarbij belangrijk dat alle dieren ouder dan 3 maanden worden gevaccineerd en deze vaccinatie jaarlijks herhaald wordt.