cattle

Alles over

Landbouwhuisdieren

Kleine herkauwers

Onder de kleine herkauwers verstaan we twee diergroepen, namelijk schapen en geiten. Binnen de praktijk verlenen we diensten aan zowel professionele bedrijven met melkgeiten en schapen als de hobbymatig gehouden kleine herkauwers.

De diensten voor deze diergroepen zijn heel variërend. Er kunnen zich acute problemen voordoen bij de geboorte van lammetjes of dieren kunnen ziek worden, maar de nadruk gaat de laatste jaren steeds meer liggen op het voorkomen van problemen. Dat kan betekenen dat we voor uw dieren een ontwormschema op maat maken of door een vaccinatie schema op te stellen om bepaalde ziekte te voorkomen. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de Q-koorts vaccinatie die in sommige gevallen verplicht is om uit te voeren, maar dikwijls ook vrijwillig wordt toegepast.

Begeleiding melkgeiten bedrijven

De bedrijfsbegeleiding wordt een steeds belangrijker onderdeel van de dienstverlening. Denk daarbij aan preventie van ziekten door vaccinatieprogramma's tegen bijvoorbeeld Q koorts, Clostridium en Paratuberculose, het begeleiden van de opfok, het optimaliseren van het stalklimaat en het opstellen van kwaliteitsrapporten in het kader van Kwaligeit. 

Wormbestrijding schapen en geiten

Voor kleine herkauwers kan goede wormpreventie van levensbelang zijn. Omdat geen enkel dier op dezelfde manier wordt gehouden is het verstandig om voor uw situatie een gepast wormpreventieplan op te stellen met uw dierenarts. Concreet gaat het om een goede strategie aangaande ontwormen en omweiden. Een groot probleem in de wormbestrijding in Nederland is dat er steeds meer resistentie ontstaat tegen de bestaande middelen. Het daarom belangrijk om alleen te ontwormen als het nodig is. Laat daarom altijd de mest van de dieren onderzoeken op wormeieren en pas daar uw ontwormingsschema op aan. Hierdoor hoeft u over het algemeen minder te behandelen en is het risico op resistentie minder groot.