cattle

Alles over

Landbouwhuisdieren

Klauwgezondheid

Wist u dat 80% van de koeien op een moment in het jaar een vorm van een klauwaandoening heeft? Waarvan 25% met klinische verschijnselen? En wist u ook dat de kosten hiervoor geschat worden op ruim 50 euro per koe per jaar? De grootste kostenpost in deze is het verlies aan melkproductie. Deze getallen gelden voor de gemiddelde veestapel in Nederland. En geven aan dat hier veel winst te behalen valt. Zowel qua welzijn als qua inkomsten.

Dierenkliniek Vechtdal kan u helpen om de bovengenoemde getallen te reduceren. Hierbij moet u niet zozeer denken aan de individuele behandeling van kreupele dieren. Het bekappen wordt namelijk vooral gedaan door de klauwbekappers uit de omgeving. Maar denkt u vooral aan de preventieve zorg om ervoor te zorgen dat de koeien niet kreupel worden. Een kreupele koe moet natuurlijk per direct behandeld worden. Maar waarom is ze kreupel geworden? Om te komen tot een gedegen plan is het ten eerste van belang om erachter te komen hoe ernstig de gevolgen van klauwproblemen op uw bedrijf zijn. Zo maken wij een inschatting van de potentiële economische schade die we verwachten. Hiernaast leggen wij uw doelen en verwachtingen ook vast.

Om tot een goed plan te komen moeten we eerst weten welke klauwproblemen bij u het meeste voorkomen. Dit komen we te weten door het goed opschrijven van alle klauwaandoeningen die u en uw klauwbekapper vaststellen. Hieruit komt vaak naar voren dat er één of soms meerdere aandoeningen de overhand hebben. Vervolgens passen onze dierenartsen hun overkoepelende kennis van dier en bedrijf toe. Zijn het meer aandoeningen van de huid, vaak gerelateerd aan hygiëne/frequentie van de juiste voetbaden/juiste individuele behandeling of komt het meer vanuit de klauw. Denk in het laatste geval bijvoorbeeld aan:

  • Loopoppervlak
  • Voeding
  • Transitie
  • Klauwstand

Zoolbloedingen

Neem als voorbeeld de zoolbloedingen. Deze kan snel en simpel ontstaan doordat de koe op bijvoorbeeld een steentje is gaan staan. Maar krijgt elke koe die op een steen staat een bloeding? Nee, natuurlijk niet! Vele factoren zijn hier op van invloed:

  • Afkalven: verweken bindweefsel.
  • Stofwisseling: pensverzuring, bloedcalciumspiegel, negatieve energiebalans.
  • Ziekteprocessen: (gif-)stoffen uit baarmoederontsteking of mastitis
  • Belasting: veel staan door slechte boxen, weinig beweging, piekbelasting (kort draaien en uitsteeksels in het loopoppervlak), afwijkende stand klauwen

De zoolbloeding zelf is dus misschien niet het belangrijkste. Het geeft aan dat er in het gehele hebben en houden van de koe wat aan schort.