cattle

Alles over

Landbouwhuisdieren

Vleeskalveren

In de vleeskalverhouderij hebben we twee richtingen om kalveren te houden, namelijk rosé en blankvlees. Zij worden de gehele stalperiode gevoerd met melkproducten. Daarnaast wordt er een krachtvoeder verstrekt met gehakseld stro, koolzaadstro of hennepvezel. Het ijzergehalte wordt nauwlettend in de gaten gehouden en wordt streng gecontroleerd. Rosékalveren worden ook gestart met melkproducten maar worden na zes tot acht weken gespeend. Ondertussen is er naast krachtvoer met gehakseld stro ook mais aanwezig.

Maatschappelijk verantwoord

Dierenkliniek Vechtdal wil net zoals de vleeskalversector op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaan met vleeskalvergezondheid. Belangrijke thema’s zijn volksgezondheid, voedselveiligheid en het correct, selectief en transparant gebruik van diergeneesmiddelen. Daarvoor heeft het College van Belanghebbenden Geborgde Vleeskalverdierenarts het Reglement “Geborgde Vleeskalverdierenarts” opgesteld.

Met het reglement wordt invulling gegeven aan afspraken in het convenant van de Task Force Antibioticumresistentie. Het reglement stelt onder andere een overeenkomst verplicht tussen de kalverhouder, kalvereigenaar en Geborgde Vleeskalverdierenarts. De onafhankelijke beoordeling en certificering van de “Geborgde Vleeskalverdierenarts” wordt uitgevoerd door VERIN. De Geborgde Vleeskalverdierenartsen zijn Erik Boer, Mathys Roeleveld & Fabian Urban.

Wet- en regelgeving

De bilaterale overeenkomst/1-op-1-overeenkomst
De 1-op-1 overeenkomsten tussen dierenarts en kalverhouder moeten in het kader van de regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts centraal geregistreerd worden.