cattle

Alles over

Landbouwhuisdieren

Klimaat

Het is heel belangrijk om klimaat goed te reguleren in een kalverstal. Te hoge en te lage temperaturen evenals grote temperatuurschommelingen zijn niet goed voor de kalveren. Te hoge luchtsnelheden, te weinig ventilatiecapaciteit, verkeerde luchtstromingen en te hoge luchtvochtigheid zullen daarnaast ook meer gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Temperatuur

Bij te hoge temperaturen en/of (te) hoge luchtvochtigheid bestaat er een kans op hittestress. Naast hogere kans op hittestress bij hoge luchtvochtigheid is het risico op luchtweginfecties ook groter. Vochtdruppels (aerosolen) kunnen ziektekiemen bevatten die makkelijk ingeademd kunnen worden. De overlevingskans van deze ziektekiemen is groter bij een hoge luchtvochtigheid. Bij (te) lage temperaturen zal het kalf meer energie nodig hebben om zijn lichaamstemperatuur op peil te houden doordat er een versnelde afkoeling plaats vindt. Naarmate de pens beter is ontwikkeld kan het kalf een lagere temperatuur beter aan.

Ventilatie

Tocht is een hinderlijke luchtstroom. Denk hierbij aan een te hoge luchtsnelheid, een luchtstroom met een te groot temperatuurverschil of niet goed gerichte luchtstromen. Ook putventilatie geeft problemen waarbij (koudere) luchtstromen de mestkelder induiken om elders in de stal op te duiken in de hokken waarbij de putgassen meegenomen worden en daarbij luchtwegirritaties gaan geven met de bijbehorende problemen.

Globaal zijn er twee manieren van ventileren; mechanische en natuurlijke ventilatie. Bij mechanische ventilatie wordt er gebruik gemaakt van een ventilator. Bij natuurlijke ventilatie is het over het algemeen minder makkelijk om op temperatuur en windsnelheid te sturen. Hulpmiddelen bij deze manier van ventileren zijn lamellen, windbreekgaas en windbakken.