cattle

Alles over

Landbouwhuisdieren

Begeleiding

Op het ene bedrijf werkt een bepaalde behandeling beter dan op het andere bedrijf. Het vaststellen van de beste behandeling op een bedrijf, vereist een systematische benadering. Deze wordt vastgelegd in het bedrijfsbehandelplan.

Het bedrijfsbehandelplan (BBP) is een door de dierenarts opgesteld plan waarin de voorgenomen behandelwijze van de mogelijk optredende dierziekten op het bedrijf wordt vastgelegd. Vleeskalverhouders zijn verplicht om in samenwerking met de dierenarts een bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en een bedrijfsbehandelplan (BBP) op te stellen voor het bedrijf. Beide plannen zijn sinds 1 januari 2012 sectorbreed ingevoerd.

Verantwoord antibioticagebruik

Een verantwoord bedrijfsbehandelplan maakt u samen met uw dierenarts en vormt de basis voor verantwoord antibioticagebruik. Het beperkt onnodig medicijngebruik en verhoogt de slagingskans van behandelingen. Bij het opstellen van het bedrijfsbehandelplan wordt rekening gehouden met de soort bacterie die het meest op het bedrijf voorkomt. Bacteriologie en sectie-onderzoeken met gevoeligheidsstesten (antibiogrammen) geven daarbij belangrijke informatie. Het bedrijfsgezondheidplan geeft inzicht in het plan van aanpak ter handhaving en verbetering van de gezondheidsstatus van de vleeskalveren. Dit plan beperkt zich tot de maatregelen van opvang omtrent nuchtere kalveren tot en met de afvoer van slachtrijpe kalveren welke door kalverhouder, dierenarts en vertegenwoordiger te beïnvloeden zijn.

Cascade

Indien er in Nederland geen diergeneesmiddel beschikbaar is voor de diersoorten en/of de indicatie waarvoor of welke de dierenarts wil behandelen, maakt het Besluit Diergeneeskundigen het mogelijk dat een voorschrijvende dierenarts in uitzonderlijke omstandigheden, met name als er diergeneeskundige noodzaak is, onder zijn/haar persoonlijke verantwoordelijkheid gebruik kan maken van de cascade-regeling (artikel 5.1 en 5.2 Besluit Diergeneeskundigen). Daarbij is de minimaal aan te houden wachttermijn voor vlees 28 dagen.