cattle

Alles over

Landbouwhuisdieren

Wormbestrijding

Een effectieve wormpreventie kan van levensbelang zijn! De toenemende resistentie tegen wormmiddelen maakt het steeds belangrijker om alleen te ontwormen wanneer dat echt nodig is, en met het juiste middel.

Het kan gebeuren dat geen enkel middel meer effect heeft tegen worminfecties bij uw dieren, wat mogelijk fataal kan zijn. Een goed wormbestrijdingsplan is dus van essentieel belang! De volgende zaken zijn met name belangrijk, maar we kunnen ook een op maat gemaakt plan voor u opstellen:

   

Omweiden

Het risico op het opnemen van larven uit eieren die door de kudde zelf op het perceel zijn gebracht, neemt toe naarmate de beweidingsperiode op een perceel langer is. Verplaats daarom alle koppels zo snel mogelijk naar veilig terrein. Veilig terrein is land waar de afgelopen 3 maanden geen schapen of geiten hebben gegraasd. De snelheid waarmee wormeieren zich ontwikkelen tot besmettelijke larven is afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid. De beweidingsperioden op veilig terrein waarbinnen koppels veilig kunnen worden verplaatst, zijn seizoensgebonden. Onder normale weersomstandigheden en normale waterpeilen zijn dit:

  • Half maart - half juni: 3 weken
  • Half juni - half september: 2 weken
  • Half september - 1 november: 3 weken
  • 1 november - half maart: onbeperkt
   

Moederdieren

Lammerende geiten/ooien dienen bij voorkeur binnen te lammeren, aangezien zij tijdens deze periode de meeste wormeieren uitscheiden. Laat ze minimaal 2 weken binnen en voer indien nodig wormonderzoek uit voordat u ze naar buiten laat.

Buiten het lammerseizoen is ontworming van moederdieren meestal niet nodig, behalve bij ernstige besmetting met de rode lebmaagworm. Dit kan worden vastgesteld door middel van mestonderzoek.

   

Lammeren

Plaats lammeren niet op weides waar het voorgaande jaar volwassen dieren hebben gelopen vanwege het risico op Nematodirus. Voer wormonderzoek uit bij ongeveer 5 dieren onder de volgende omstandigheden:

  • 4 weken na het plaatsen op besmet land
  • 5-6 weken na het plaatsen op veilig terrein (indien er niet tijdig is omgeweid)
   

Mestonderzoek

Het verzamelen van verse mest is essentieel voor betrouwbare resultaten. Schapen hebben vaak de neiging om direct na het opstaan te mesten. Het is handig om 's ochtends, wanneer de schapen nog liggen, de weide in te gaan en de mest van enkele dieren te verzamelen zodra ze opstaan en mesten. Als dit niet mogelijk is, kunt u de mest uit het rectum halen. U kunt ook tijdelijk schapen op een schoon betonnen oppervlak plaatsen en de verse keutels daarvan verzamelen. Verzamel mest van ongeveer 5 dieren, waarbij enkele keutels per dier voldoende zijn. Als u de mest niet onmiddellijk kunt brengen, kunt u het bewaren in de koelkast.

Voor een betrouwbaar advies is het belangrijk om altijd apart mestmonsters te nemen van volwassen dieren en lammeren. Vaak hebben volwassen dieren minder of geen last van worminfecties, terwijl lammeren er juist wel gevoelig voor zijn. Dit heeft te maken met de opbouw van immuniteit tegen wormen.

Als u wilt controleren of een wormmiddel nog effectief is bij uw dieren, is het belangrijk om wormonderzoek uit te voeren. Als er een wormbesmetting wordt vastgesteld, kunt u de dieren ontwormen en na 10-14 dagen opnieuw wormonderzoek doen om te controleren of er geen wormeieren meer aanwezig zijn.